Parliament of Tanzania

Committee Reports

Title Options
Taarifa ya Kwanza ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo Kuhusu Uchambuzi wa Sheria Ndogo Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali Kuu (PAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Juni 30, 2014 na Juni 30, 2015 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2013/14 na 2014/15 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari ya Mwaka 2016 Download
Maoni, Mapendekezo na Ushauri wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii kuhusu Muswada wa Sheria wa Huduma za Habari wa mwaka 2016 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Katika Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017/18 Download
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu Shauri la Mhe. Joseph Mbilinyi (Mb.) kuhusiana na kutoa Ishara ya Matusi Bungeni Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 (The Public Procurement (Amendment) Act, 2016). Download
Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Download
Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria, kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2016 (The Finance Bill, 2016). Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu Malalamiko yaliyofikishwa kwenye Kamati dhidi ya Waheshimiwa Wabunge Susan Lyimo (Mb) na Anatropia Theonest (Mb) kutokana na kutuhumiwa kusema Uongo na Kutoa Taarifa ambazo hazina Ukweli Bung Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu uchunguzi wa Vitendo vya baadhi ya Wabunge kufanya vurugu Bungeni na kudharau Mamlaka ya Spika tarehe 27 Januari, 2016 Download
Taarifa ya Kamati ya Bajeti juu ya Mapendekezo ya Mpango wa Taifa Unaokusudiwa Kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali katika Mwaka wa Fedha 2016/17. Download

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Josephine Tabitha Chagulla

Special Seats (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (4)

Contributions (1)

Profile

Hon. Frank George Mwakajoka

Tunduma (CHADEMA)

Questions (4)

Supplementary Questions (7)

Contributions (6)

Profile

Hon. Suleiman Ahmed Saddiq

Mvomero (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (9)

Contributions (4)

Profile

Hon. Richard Mganga Ndassa

Sumve (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (20)

Contributions (7)

Profile

Hon. Godbless Jonathan Lema

Arusha Mjini (CHADEMA)

Questions (2)

Supplementary Questions (1)

Contributions (7)

Profile

View All MP's