Parliament of Tanzania

Do's and Don'ts

Mambo ya Kuzingatia wakati wa Kutembelea Bunge

Vikao vya Mikutano ya Bunge huanza saa 3:00 asubuhi na kwa kawaida huendelea hadi saa 7:00 mchana ambapo husitishwa. Wabunge hurejea tena saa 11:00 jioni na kikao huendelea hadi saa 1:45 usiku ambapo Bunge huairishwa mpaka siku inayofuata. Hivyo basi, wageni wote wanapaswa wawe wameketi katika maeneo husika kabla ya saa 2:45 asubuhi na saa 10:45 jioni kabla ya vikao kuanza.

Ndani ya Ukumbi wa Mikutano ya Bunge, wageni wanapaswa kufuata na kuzingatia masharti yafuatatayo:-

Mambo yanayoruhusiwa Bungeni

· Kukaa kimya na kwa heshima inayostahili hadi watakapotoka nje ya ukumbi huo.

· Kuingia na kutoka Ukumbini kwa staha.

· Kuzima simu za mikononi.

· Kurejesha kitambulisho wakati wa kuondoka maeneo ya Bunge.

Mambo yasiyoruhusiwa Bungeni

· Hairuhusiwi kusoma kitabu chochote, gazeti, barua au hati nyingineyo ambayo si orodha ya shughuli za Bunge.

· Hairuhusiwi kuandika wala kurekodi jambo lolote linalozungumzwa, isipokuwa tu kama ni wawakilishi wa vyombo vya habari au maafisa wa serikali.

· Hairuhusiwi kuvuta sigara au kiko wakati wowote wakiwa ndani ya Ukumbi wa Mikutano ya Bunge au mahali popote nje ya Ukumbi huo ambapo kuna mahali pa kukaa wageni.

· Hairuhusiwi kuingia na kamera wala kupiga picha kwa kutumia kifaa chochote kile.

· Hairuhusiwi kufanya jambo au kitendo chochote ambacho kinaweza kuvuruga amani na utulivu Bungeni.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Khadija Nassir Ali

Special Seats (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (3)

Contributions (2)

Profile

Hon. Sikudhani Yasini Chikambo

Special Seats (CCM)

Questions (2)

Supplementary Questions (6)

Contributions (5)

Profile

Hon. Tauhida Cassian Galoss Nyimbo

Special Seats (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (2)

Contributions (1)

Profile

Hon. Atupele Fredy Mwakibete

Busokelo (CCM)

Questions (6)

Supplementary Questions (11)

Contributions (8)

Profile

Hon. Yosepher Ferdinand Komba

Special Seats (CHADEMA)

Questions (1)

Supplementary Questions (0)

Contributions (1)

Profile

View All MP's