Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Devotha Methew Minja

Primary Questions
MHE. SUSAN L. KIWANGA (K.n.y. MHE. DEVOTHA M. MINJA) aliuliza:-
Askari wa Jeshi la Polisi na Magereza wanaishi katika nyumba chakavu zisizokuwa na hadhi ikilinganishwa na kazi zao wanazofanya kwa jamii:-
Je, Serikali ina mpango gani kuwaboreshea makazi?
MHE. JOSEPH R. SELASINI (K.n.y. MHE. DEVOTHA M. MINJA) aliuliza:-
Askari wa Jeshi la Polisi na Magereza wanaishi katika nyumba chakavu zisizokuwa na hadhi ukilinganisha na kazi zao wanazofanya kwa jamii.
Je, Serikali ina mpango gani wa kuwaboreshea makazi.
MHE. DEVOTHA M. MINJA aliuliza:-
Je, Serikali haioni kuwa kuna haja ya kupunguza gharama za upimaji viwanja ambazo ni kubwa sana ili kumwezesha kila Mtanzania kupata huduma hiyo na kuondoa migogoro ya ardhi?
MHE. DEVOTHA M. MINJA aliuliza:-
Waandishi wa Habari wanafanya kazi nzuri katika kuelimisha jamii.
Je, ni lini Serikali itaanzisha mfumo utakaotambua kazi zinazofanywa na tasnia ya habari?
MHE. DEVOTHA M. MINJA aliuliza:-
Idadi ya wanafunzi wanajiunga na Vyuo Vikuu vya Mkoa wa Morogoro imepungua kutokana na wanafunzi wengi kukosa mikopo ya elimu ya juu.
Je, Serikali ina mpango gani wa kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu?
MHE. DEVOTHA M. MINJA aliuliza:-
Mchango wa kazi za wasanii umeonekana katika kutoa ajira lakini bado wasanii wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kuhujumiwa kazi zao ambapo Mheshimiwa Rais ametoa maagizo mbalimbali ya kushughulikia watu wanaohujumu kazi za wasanii.
Je, mpaka sasa ni hatua gani zimechukuliwa?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Suleiman Masoud Nchambi

Kishapu (CCM)

Supplementary Questions / Answers (8 / 0)

Contributions (4)

Profile

Hon. Khamis Ali Vuai

Mkwajuni (CCM)

Profile

View All MP's