Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Peter Ambrose Lijualikali

Primary Questions
MHE. PETER A. P. LIJUALIKALI aliuliza:-
Wilaya ya Kilombero ni moja kati ya Wilaya zinazozalisha kwa wingi mazao mbalimbali ya kilimo hususan zao la mpunga:-
(a) Je, ni nini kauli rasmi ya Serikali juu ya kuanza na kumalizika kwa ujenzi wa barabara ya lami kutoka Kidatu - Ifakara na Ifakara - Mlimba?
(b) Je, ni lini Daraja la Mto Kilombero linalounganisha Wilaya za Kilombero, Malinyi na Ulanga litaanza kujengwa na kuanza kutumika?
MHE. SUSAN L. KIWANGA (K.n.y. MHE PETER A. LIJUALIKALI) aliuliza:-
Wilaya ya Kilombero ni moja kati ya Wilaya zinazozalisha kwa wingi mazao ya chakula lakini barabara zake nyingi ni mbovu na hivyo kushindwa kusafirisha mazao kwa urahisi.
(a) Je, ni lini barabra ya Kidatu - Ifakara na Ifakara - Mlimba zitajengwa kwa kiwango cha lami?
(b) Je, ni lini daraja la Mto Kilombero linalounganisha Wilaya za Kilombero, Malinyi na Ulanga litamalizika?
MHE. PETER A. P. LIJUALIKALI aliuliza:-
Tangu awamu zilizopita hadi Serikali ya Awamu ya Tano, wananchi wa Kilombero wamekuwa wanapewa ahadi za ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Kidatu hadi Ifakara na kutoka Ifakara hadi Mlimba:-
(a) Je, Serikali haitambui mchango wa Wilaya ya Kilombero katika nchi wa kulisha Taifa?
(b) Kitendo cha Serikali ya awamu hii kuahidi ujenzi wa viwanda wakati eneo muhimu kwa uchumi wa nchi kama Kilombero likiachwa bila barabara inayosafirisha wakulima na mazao; je, maana yake ni nini?
MHE. PETER A. P. LIJUALIKALI aliuliza:-
Serikali ilibinafsisha viwanda mbalimbali nchini ili kuongeza tija katika uzalishaji na kutengeneza ajira kwa Watanzania:-
(a) Je, Serikali ina mpango wowote wa kuvirudisha Serikalini viwanda vyake vilivyobinafsishwa kwa wawekezaji na wakashindwa kuviendeleza hususan viwanda vya MMMT - NDC na UWOP vilivyopo Mang’ula/Mwaya?
(b) Je, Serikali haioni kama kuendelea kuviacha viwanda hivi kwa wawekezaji walioshindwa kuviendeleza na kuamua kukata mashine za viwanda na kuuza kama chuma chakavu ni uhujumu wa uchumi wa Taifa?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's