Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Abdallah Dadi Chikota

Primary Questions
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA aliuliza:-
Wenyeviti wa Vijiji na Mitaa wana majukumu mengi ikiwemo kuhakikisha amani na usalama katika maeneo yao:-
Je, ni lini Serikali itaanza kuwalipa posho ya mwezi ya Wenyeviti hawa ili kutoa motisha kwa kazi yao?
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA aliuliza:-
Kampuni ya BG-EXXON MOBIL, OPHIR na washiriki wenzao wako tayari kuanza ujenzi wa LNGPlant.
(a) Je, ni nini kinachokwamisha kuanza kwa utekelezaji wa mpango huo?
(b) Je, ni hatua gani za makusudi zinachukuliwa ili kuharakisha utekelezaji wa mradi huo?
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA aliuliza:-
Je, lini Serikali itapeleka huduma ya mawasiliano ya simu ya mkononi kwenye Kata za Mbembaleo, Nyuundo, Mnima na Kiyanga?
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA aliuliza:-

Zao la korosho linakabiliwa na changamoto kadhaa:-
Je, Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kuwa Chuo cha Utafiti wa Kilimo – Naliendele kinapanuliwa ili kiweze kufanya tafiti mbalimbali za magonjwa yote ya korosho badala ya sampuli kupelekwa nje ya nchi?
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA Aliuliza:-
Je, ni lini Mfumo wa Taarifa za Watumishi LAWSON utaboreshwa na kuondoa dosari zilizopo sasa hivi kama vile watumishi wa Umma kuondolewa kwenye makato ya mikopo wakati hawajakamilisha malipo?
MHE. ABDALLAH D. CHIKOTA aliuliza:-
Je, Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha Watendaji wa Vyama vya Msingi vya Mazao (AMCOS) wanapatikana kwa njia ya ushindani na wanakuwa na sifa zinazostahili?
MHE. ABBDALAH D. CHIKOTA aliuliza:-
Kumekuwa na ongezeko kubwa la gharama za kuzalisha korosho zinazosababishwa na pembejeo kuuzwa kwa bei ya juu.
Je Serikali ina mpango wa kutoa mikopo midogo midogo kwa wakulima wa korosho ili waweze kumudu gharama hizo?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Naghenjwa Livingstone Kaboyoka

Same Mashariki (CHADEMA)

Questions / Answers(7 / 0)

Supplementary Questions / Answers (7 / 0)

Contributions (8)

Profile

Hon. Dr. Christine Gabriel Ishengoma

Special Seats (CCM)

Questions / Answers(8 / 0)

Supplementary Questions / Answers (14 / 0)

Contributions (21)

Profile

Hon. Riziki Saidi Lulida

Special Seats (CUF)

Contributions (13)

Profile

Hon. Juma Ali Juma

Dimani (CCM)

Contributions (3)

Profile

View All MP's