Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Primary Questions
MHE. CAPT. MST. GEORGE H. MKUCHIKA aliuliza:-
Mradi wa Maji wa Makonde ulijengwa mapema miaka ya 1950 kwa lengo la kuondoa kero ya maji katika uwanda wa Makonde wenye Wilaya za Newala, Tandahimba na sasa Mtwara Vijijini; lakini mradi huu mitambo yake imechakaa na watumiaji wameongezeka ambapo upatikanaji wa maji kwa Wilaya ya Newala ni 31% tu.
Je, Serikali inalifahamu tatizo hilo na inachukua hatua gani kutatua tatizo hili?
MHE. CAPT. GEORGE H. MKUCHIKA aliuliza:-
Mji wa Newala tangu utawala wa kikoloni ulikuwa na Uwanja wa Ndege mdogo uliowezesha kutua ndege ndogo. Uwanja huo kwa sasa umejengwa nyumba za kuishi. Kwa vile Mji wa Newala unapanuka sana na una hadhi ya Halmashauri ya Mji na Uongozi wa Wilaya umetenga eneo la kujenga uwanja mpya wa ndege:-
Je, Serikali imefikia hatua gani katika maandalizi ya kujenga Uwanja Mpya wa Ndege katika Halmashauri ya Mji wa Newala?
MHE. KAPT. (MST.) GEORGE H. MKUCHIKA Aliuliza:-
Serikali iliwaahidi wananchi wa Mikoa ya Mtwara na Lindi umeme wa uhakika na wa kutosha baada ya kugundulika kwa gesi na baada ya neema ya muda mfupi hivi sasa kuna tatizo kubwa la kukatika kwa umeme mara kwa mara katika Mikoa hiyo ikiwemo na Wilaya ya Newala.
Je, tatizo ni nini na Serikali inachukua hatua gani kumaliza kabisa tatizo hili?
MHE. KAPT. GEORGE H. MKUCHIKA aliuliza:-
Sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa ya Mwaka 1964 (The National Service Act. 1964) imeweka ulazima wa Vijana Watanzania wanaomaliza kidato cha sita kujiunga na mafunzo ya Jeshi la kujenga Taifa kwa mujibu wa Sheria.
(a) Je, katika miaka mitatu iliyopita ni vijana wangapi waliomaliza kidato cha sita kila mwaka na kati yao wangapi walijiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa?
(b) Je, waliojiunga ni asilimia ngapi wa waliotakiwa kujiunga?
MHE. GEORGE H. MKUCHIKA aliuliza:-
Serikali ya Awamu ya Kwanza ilijenga viwanda vikubwa viwili vya kubangua Korosho kwa lengo la kuongeza thamani ya korosho, kupanua ajira na kukuza uchumi. Viwanda hivi vilibinafsishwa na mpaka sasa ni kiwanda kimoja tu kinachofanya kazi kwa robo ya uwezo wake na kingine hakifanyi kazi kabisa:-
Je, Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha viwanda hivyo vinafufuliwa na kufanya kazi?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's