Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Halima Abdallah Bulembo

Primary Questions
MHE. HALIMA A. BULEMBO aliuliza:-
Nchi ya Tanzania ni moja kati ya nchi zenye vijana wengi, asilimia 72 ya Watanzania wapo kwenye umri chini ya miaka 29 kwa mujibu wa taarifa ya Taifa ya Takwimu ya 2013 na ajira kwa vijana hao ndiyo suluhisho la kuhakikisha kuwa vijana wanalihudumia Taifa lao:-
(a) Je, Serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha vijana wawe wajasiriamali kwa kuwapa mitaji, mikopo na ni vigezo gani vitakavyosimamia na kuwalinda na kuweka usawa wa upatikanaji wa ushiriki wao katika fursa hizo?
(b) Je, ni lini ahadi ya Sh. 50,000,000 kwa kila kijiji itatekelezwa na vijana watapata mgao wao wa asilimia ngapi?
MHE. HALIMA A. BULEMBO aliuliza:-
Je, Serikali ina mpango gani wa kuanzisha vituo vya kulelea watoto wasio na makazi katika kila kanda nchini na kuwjajengea stadi za kazi na ujasiriamali?
MHE. HALIMA A. BULEMBO aliuliza:-
Serikali imeanzisha Benki ya Wanawake na Benki ya Kilimo na kwa sasa asilimia kubwa ya Watanzania ni vijana:-
(a) Je, ni lini Serikali itaona umuhimu na kuanzisha Benki ya Vijana?
(b) Je, kwa nini Serikali isianzishe dhamana kwa vijana kukopa?
(c) Je, Serikali haioni umuhimu wa kujenga mfumo madhubuti wa Hifadhi ya Jamii ili vijana waweze kujiwekea akiba ya uzeeni, kupata Bima ya Afya na kupata mikopo ya kuendesha biashara zao?
MHE. HALIMA A. BULEMBO aliuliza:-
Stesheni nyingi za reli hazina huduma nzuri kama maji, vyoo na sehemu za kukaa wakati wa mvua na hivyo abiria wengi hasa akina mama na watoto kupata shida.
Je, Serikali haioni umuhimu wa kuboresha huduma hizo ili kuwaondolea adha hiyo kubwa akina mama na watoto?
MHE. HALIMA A. BULEMBO aliuliza:-
Kumekuwa na upandaji holela wa gharama za pango kwa nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa (NHC).
Je, Serikali haioni kwamba kuna haja ya kudhibiti upandaji holela wa pango ambao unaathiri wananchi wengi kutokana na kipato chao?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's