Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Yahaya Omary Massare

Primary Questions
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Ili Mtu au Kampuni iweze kufanya biashara ya Mazao ya Misitu anapaswa kusajiliwa:-
(a) Je, ni kwa nini usajili huu hufanywa kila mwaka?
(b) Je, Serikali haioni kwa kufanya hivyo kunaongezea walipa kodi mzigo?
(c) Je, usajili huu hauwezi kufanywa pale tu mtu au Kampuni inapoanza biashara kwa mara ya kwanza na anapoendelea aweze kuhuisha badala ya kusajiliwa upya kila mwaka.
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Kila Mtanzania ana haki ya kupata habari wakiwamo wananchi wa Itigi.
Je, kwa nini wananchi wa Itigi na maeneo ya jirani wananyimwa haki ya msingi kutokana na Kituo cha Redio Mwangaza kuzuia masafa ya redio nyingine ikiwemo Redio ya Taifa TBC na TBC FM?
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Mheshimiwa Rais wa Awamu ya Tano katika kampeni zake za uchaguzi alipokuwa Itigi aliombwa na wananchi wa Itigi kuwajengea barabara ya kuingia Mji wa Itigi yenye urefu wa kilometa 8.3 na akakubali.
Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kama ilivyoahidiwa?
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni aliahidi kuvirudisha Serikalini viwanda vyote vilivyobinafsishwa, lakini havifanyi kazi.
Je, ni lini Serikali itaanza utekelezaji wa ahadi hiyo?
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Barabara ya Mkiwa – Rungwa - Makongorosi ni ya udongo na nyakati za mvua barabara hiyo inaharibika sana kiasi cha kutopitika kabisa:-
Je, Serikali ina Mpango gani wa kuitengeneza barabara hiyo kwa lami ili kuwaondelea kero wananchi wa Jimbo la Manyoni Magharibi hususan wa Kata za Mwamagembe, Rungwa na Kijiji cha Kitanula.
MHE. YAHAYA O. MASSARE aliuliza:-
Tanzania ni nchi yenye misitu mingi na Sheria ya Usafirishaji wa Mazao ya Misitu inazuia kusafirisha zaidi ya sentimeta15 au inchi sita.
Je, Serikali imepata hasara kiasi gani kwa kuruhusu usafirishaji wa sentimeta 20 sawa na inchi nane ili kujenga uwezo wa kiushindani na nchi nyingine katika soko?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Omary Tebweta Mgumba

Morogoro Kusini Mashariki (CCM)

Questions / Answers(5 / 0)

Supplementary Questions / Answers (12 / 0)

Contributions (30)

Profile

Hon. William Mganga Ngeleja

Sengerema (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (7)

Profile

Hon. Elibariki Emmanuel Kingu

Singida Magharibi (CCM)

Contributions (5)

Profile

View All MP's