Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Hussein Mohamed Bashe

Primary Questions
MHE. HUSSEIN M. BASHE aliuliza:-
Wakati wa kampeni za Uchaguzi Jimbo la Nzega Mjini tarehe 14/10/2015, Mheshimiwa Rais aliahidi kuwa majengo yanayotumiwa na mkandarasi wa barabara ya Nzega – Tabora na majengo ya TANROADS yatakabidhiwa kwa Halmashauri ya Mji wa Nzega ili yaweze kutumika kwa ajili ya Chuo cha VETA:-
(a) Je, Serikali imefikia hatua gani kutekeleza ahadi hiyo ili majengo hayo yakabidhiwe katika Halmashauri ya Nzega?
(b) Je, Serikali ipo tayari kuwaambia wananchi wa Nzega lini chuo hicho kitaanzishwa?
MHE. HUSSEIN M. BASHE aliuliza:-
Wakati wa kampeni za uchaguzi Mheshimiwa Rais aliahidi ujenzi wa daraja la Nhobola na daraja la Butandula pamoja na barabara inayounganisha Kijiji hicho na Kijiji cha Mbogwe:-
Je, ni lini Serikali itaanza utekelezaji wa ahadi ya ujenzi wa madaraja hayo pamoja na barabara zake?
MHE. HUSSEIN M. BASHE aliuliza:-
Halmashauri ya Mji wa Nzega haina shule hata moja ya kidato cha tano na sita na hivyo kuwafanya wanafunzi wengi kulazimika kwenda kusoma nje ya Mji wa Nzega; lakini Mbunge kwa jitihada zake amejenga vyumba viwili pamoja na bweni katika shule ya sekondari Bulende kwa ajili ya kidato cha tano na sita.
(a) Je, Serikali ipo tayari kuanzisha masomo kwa kidato cha tano kuanzia mwaka huu wa 2016;
(b) Je, ni lini Serikali itajenga vyumba vya madarasa ya kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari Chief Itinginya ili angalau kuwe na shule mbili za kidato cha tano na sita?
MHE. HUSSEIN M. BASHE aliuliza:-
Je, ni lini Serikali inakusidia kuanza utekelezaji wa ujenzi wa barabara ya kilometa 10 ndani ya Mji wa Nzega kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliahidi wakati wa kampeni?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

View All MP's