Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Khalifa Mohammed Issa

Primary Questions
MHE. KHALIFA MOHAMED ISSA aliuliza:-
Dawa za kulevya nchini zimekuwa na athari kubwa sana kwa wananchi wetu hususan kundi la vijana ambao ndio nguvu kazi ya Taifa:-
(a) Je, Serikali haioni kuwa kwa kutumia vyombo vyake inaweza kubaini watumiaji, wauzaji mpaka vigogo wanaoingiza na kusambaza dawa nchini?
(b) Je, Serikali ina mpango gani wa dhati wa kuwaweka waathirika wa dawa za kulevya katika makambi maalum ya kuwatibu na hatimaye kurudi katika hali yao ya kawaida?
MHE KHALIFA MOHAMMED ISSA aliuliza:-
Imekuwa ni kawaida kwa ndege ndogo zenye uwezo wa kubeba abiria kumi hadi kumi na sita kuendeshwa na rubani mmoja bila ya kuwa na msaidizi na rubani kama binadamu anaweza kukumbwa na hitilafu yoyote kiafya na kushindwa kumudu kuongoza ndege:-
(a) Je, Serikali haioni kuwa kuruhusu ndege kuongozwa na rubani mmoja ni sawa na kuyaweka rehani maisha ya abiria?
(b) Je, sheria za nchi yetu na zile za Kimataifa zinasemaje juu ya ndege ya abiria kurushwa na rubani mmoja?
MHE. KHALIFA MOHAMED ISSA aliuliza:-
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF) upo katika
Awamu ya Tatu ya utekelezaji wa Mpango wa Kunusuru Kaya
Maskini ili ziweze kumudu mahitaji ya chakula, elimu, afya na
lishe bora kwa watoto:-
(a) Je, Serikali haioni ipo haja ya kuongeza
viwango vya ulipaji kwa kaya maskini hasa ukizingatia
upandaji wa bei za mahitaji ya kila siku na kuporomoka kwa
thamani ya sarafu yetu?
(b) Je, ni vigezo gani vya uhakika vinatumika ili
kupata kaya maskini?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's