Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Jumaa Hamidu Aweso

Primary Questions
MHE. JUMAA H. AWESO aliuliza:-
Ujenzi wa barabara ya Tanga – Pangani - Saadani yenye kilometa 178 kwa kiwango cha lami ni ahadi ya muda mrefu ya Mheshimiwa Rais wa Awamu ya Nne na Rais wa Awamu ya Tano:-
Je, ni lini sasa ujenzi huo utaanza hasa ikizingatiwa kuwa ahadi hiyo ni ya muda mrefu?
MHE. JUMAA H. AWESO aliuliza:-
Jimbo la Pangani linakabiliwa na tatizo sugu la maji hususan katika Kata za Mkalamo, Masaika, Mikunguni, Mkaja, Mwera na Bushiri.
Je, ni lini Serikali itatatua tatizo hili ambalo limesababisha kuzorotesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi wa kata hizo?
MHE. JUMA H. AWESO aliuliza:-
Hospitali ya Wilaya ya Pangani ina uhitaji wa X-Ray ili kutoa huduma hiyo kwa wananchi ambao hutembea mwendo mrefu kufuata huduma hiyo Tanga Mjini:-
Je, ni lini Serikali itapeleka X-Ray katika Hospitali hiyo?
MHE. JUMAA H. AWESO Aliuliza:-
Zao la nazi ni kitega uchumi na chanzo cha mapato kwa wananchi wa Halmashauri ya Pangani lakini zao hili linashambuliwa sana na ugonjwa wa mnyauko ambao umeliathiri zao hilo kwa kiwango kikubwa:-
Je, Serikali ina mpango gani wa haraka wa kufanya tafiti kuhusu ugonjwa huo ili kupata dawa inayofaa ili kuwawezesha wakulima waweze kuendeleza kilimo hicho?
MHE. JUMAA H. AWESO aliuliza:-
Ujenzi wa barabara ni kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi na hata ajira na mawasiliano. Je, ni lini ujenzi wa barabara ya Tanga – Pangani –Saadani hadi Bagamoyo utaanza?
MHE. JUMAA H. AWESO aliuliza:-
Licha ya Wilaya ya Pangani kubarikiwa kuwa na Bahari ya Hindi lakini wavuvi wa Pangani hawajanufaika ipasavyo na bahari hiyo.
Je, Serikali ina mpango gani wa kuwasaidia wavuvi wa Pangani mitaji na vitendea kazi?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's