Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Mohamed Omary Mchengerwa

Primary Questions
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA aliuliza:-
(a) Je, ni utaratibu upi uliotumika na Serikali kuzuia malipo ya 80% kwa mwezi kwa Majaji Wastaafu ambayo ni haki yao ya msingi na malipo ya mafao yao yanayotambulika kwa mujibu wa Sheria ya Majaji?
(b) Je, ni utaratibu upi unaotumika sasa kuzuia malipo hayo kwa baadhi ya Majaji?
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA Aliuliza:-
Jimbo la Rufiji ni miongoni mwa majimbo yasiyo na barabara hata nusu kilometa.
Je, ni lini Serikali itafikiria kujenga barabara kuelekea Makao Makuu ya Wilaya yaani kutoka Nyamwage – Utete yenye urefu
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA aliuliza:-
Wakulima wa zao la korosho Jimbo la Rufiji wameibiwa zaidi ya shilingi 900,000,000 kwa mwaka 2011 kutoka kwa Vyama vya Msingi vya Kimani, Mwasani, Kibiti na Ikwiriri.
Je, ni lini Serikali itachukua hatua kali dhidi ya vyama hivyo?
NAIBU SPIKA: Mheshimiwa Mchengerwa kuna Wandengereko tunakaa maeneo mengine.
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA aliuliza:-
Mradi wa REA umekuwa ukisuasua katika maeneo ya vijiji vya Rufiji hususan Tarafa ya Mkongo, Kata za Mkongo, Ngorongo, Kipungila na Kata ya Mwaseni na Ngarambe.
Je, ni lini mradi huo utakamilika katika hatua inayofuata?
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA aliuliza:-
Sheria zinatoa ridhaa kwa watu kuwinda ndani ya hifadhi:-
Je, Serikali inachukua hatua gani kutoa ridhaa kwa wananchi waishio maeneo ya hifadhi kupata ruhusa kisheria ili kuweza kuvua samaki ndani ya mabwawa kama ilivyokuwa miaka ya nyuma kwa wanakijiji waishio maeneo ya hifadhi hususan Kata za Mwaseni, Mloka na nyingine?
MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA Aliuliza:-
Matatizo ya mipaka kati ya wanakijiji na maeneo ya hifadhi husababisha migogoro kati ya wanakijiji na watumishi wa hifadhi.
Je, Serikali inachukua hatua gani kurejesha mahusiano kati ya watumishi wa hifadhi na wananchi?
MHE. ABDALLAH H. ULEGA (K.n.y. MHE. MOHAMED O. MCHENGERWA) aliuliza:-
Mheshimiwa Spika, maeneo mengi ya Pwani huwa na madini mbalimbali.
Je, eneo la Rufiji lina madini gani ili wananchi hawa washauriwe ipasavyo kutouza maeneo yao?
MHE. VENANCE M. MWAMOTO (K.n.y. MHE. MOHAMED MCHENGERWA) aliuliza:-
Ni takribani miaka miwli sasa Serikali imeshindwa kuwahakikishia wananchi wa Jimbo la Rufiji kuwa na umeme wa uhakika kufuatia hitilafu ya mara kwa mara kwenye mitambo ya umeme unaozalishwa na gesi kutoka Kilwa.
Je, ni lini Serikali itawaunganisha wananchi wa Rufiji, Kibiti na Kilwa kwenye Gridi ya Taifa?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's