Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Dr. Godwin Oloyce Mollel

Supplementary Questions
MHE. DKT. GODWIN O. MOLLEL: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ieleweke kuwa wananchi wa Siha siyo kwamba wanachukia polisi kuwepo katika eneo hilo lakini kilichoonekana ni kwamba watu wameongezeka sana katika eneo hili na ushahidi upo kwamba wameshakufa watoto wanne na tarehe 18/08/2016 kuna mtoto ambaye risasi ilimfuata nyumbani na mpaka sasa ana ulemavu. Maswali yangu mawili ni kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini Serikali isione ni busara sasa na ni wakati muafaka ikafuata ushauri wa Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Siha ya kwamba mazoezi ya polisi yapelekwe katika eneo la heka 500 ndani ya NARCO lakini hilo eneo likagawanywa katika sehemu tatu? Sehemu ya kwanza ni kutoa eneo ambalo litasaidia kupunguza ukata wa ardhi kwa wananchi wa Siha hasa walioko upande wa milimani, sehemu ya pili ikatolewa kwa ajili ya kufanya utalii wa kimila. Kama mnavyokumbuka mwaka huu Waziri wa Utamadumi alikuja pale na alifanya tukio kubwa ambalo linafanyika East Africa yote kwa ajili ya utalii. Kwa hiyo, Wizara ya Utamaduni na Idara ya Mambo ya Kale ikakabidhiwa chini ya Halmashauri eneo lingine kwa ajili ya kufanya utalii wa kimila. Eneo linalobaki tukajenga Chuo Kikuu cha Polisi badala ya kufanyia mazoezi yanayowaathiri wananchi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili ni kwamba…
MHE. DKT. GODWIN O. MOLLEL: Huwa sichanganyikiwi mkiongea sana. (Kicheko)
Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, je, wananchi walioumia na huyu mtoto aliyepata ulemavu Serikali iko tayari kutoa fidia lakini vilevile Waziri kutembelea kuwaona waathirika?

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Martha Jachi Umbulla

Special Seats (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (9)

Contributions (5)

Profile

Hon. Suleiman Ahmed Saddiq

Mvomero (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (10)

Contributions (4)

Profile

Hon. Katani Ahmadi Katani

Tandahimba (CUF)

Questions (0)

Supplementary Questions (1)

Contributions (5)

Profile

Hon. Ridhiwani Jakaya Kikwete

Chalinze (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (2)

Contributions (9)

Profile

View All MP's