Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Peter Ambrose Lijualikali

Supplementary Questions
MHE. PETER A. LIJUALIKALI: Mheshimiwa Spika, naomba niseme kwamba taarifa nilizokuwanazo na ambazo ni sahihi ni kwamba daraja la Mto Kilombero lilipaswa kuwa limekamilika mwezi wa 10, 2015. Kutokana na Serikali ya CCM kushindwa kumlipa Mkandarasi kwa wakati, ameshindwa kufanya kazi hii kwa wakati.
Sasa naomba nijue ni lini Serikali ya CCM itaweza kumlipa Mkandarasi huyu ili aweze kufanya kazi yake vizuri? (Makofi)
Mheshimiwa Spika, swali lingine. Nataka nijue ni kwa nini Mkandarasi huyu amechukua mchanga kama sehemu ya material katika maeneo ya Lipangalala bila kuwalipa fidia yoyote wananchi wa Lipangalala. Nataka nijue, kama amelipa, kamlipa nani na kiasi gani? Nashukuru.
MHE. PETER A. P. LIJUALIKALI: Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu haya mazuri ya Mheshimiwa Waziri na kwa namna ambavyo wafadhili wetu wameonesha nia ya kuweza kusaidia, lakini kwenye majibu ya Waziri ameonesha mradi utaanza kwenye robo ya tatu, lakini sijaona mradi unakamilika lini? Kimsingi, kwa Kilombero hii imekuwa ni kero. Tumechoka kuzika ndugu zetu, tumechoka kuharibu magari yetu, mazao yanakuwa na bei kubwa kwa sababu ya usafirishaji; kwa kweli imekuwa ni kero kubwa sana. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri sasa aniambie kwamba huu mradi unaisha lini ili hii kero iweze kwisha nasi tujione ni sehemu ya Tanzania? Kwa sababu imefika hatua sasa ukiwa unakwenda Ifakara unasema sasa naingia Tanganyika, maana kule ni vumbi! Hii imekuwa ni kero, kwa hiyo, naomba atuambie sasa huu mradi unakamilika lini? (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, swali lingine tunaomba atusaidie kwa sababu pale Ifakara na hii Wizara kwa sababu ni ya Uchukuzi na Mawasiliano, pale kuna daraja la Mto Lumemo, kutokana na mafuriko linakwenda katika muda wowote. Kwa hiyo, atuambie kama wako tayari kwenda kuangalia lile daraja na athari za mafuriko waweze kusaidia ili haya mafuriko yatoweke na daraja lipone. Nashukuru sana.
MHE. PETER A. LIJUALIKALI: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru.
Suala hili la maji kwenye Kijiji changu na Kata ya
Zinginari kuna mradi wa maji ambao unagharimu shilingi milioni 400 umefanywa, muda umeisha lakini mpaka leo maji hayatoki, kimekuwa ni kilio kikubwa sana.
Je, Waziri anafahamu kwamba kuna hii shida na
kama afahamu atakuwa tayari kwenda na mimi kwenye Jimbo langu ili ashuhudie namna ambavyo shilingi milioni 400 hizi zimeliwa na maji hakuna? Nashukuru.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

View All MP's