Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. William Mganga Ngeleja

Supplementary Questions
MHE. WILLIAM M. NGELEJA: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante sana. Pamoja na majibu mazuri ya Serikali naomba kuongezea maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo:-
Moja, kwa kuwa eneo la Nyamikoma kihistoria lilikuwa na gati, gati hilo lilikuwa linatumika kusafirisha marobota ya pamba kuyapeleka Kisumu nchini Kenya, enzi zile wakati kilimo cha pamba kipo juu. Napenda kusikia kauli ya Serikali kama katika mazingira hayo bado kunahitajika utafiti wa kijiografia ambao Mheshimiwa Naibu Waziri ameuzungumza ukilinganisha na maeneo mengine ambako hakuna gati? Pili, eneo la Nyamikoma linafanana na maeneo mengi ya mwambao wa Kanda ya Ziwa au Maziwa Makuu kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa mfano, Magu Ginnery, Nasa Ginnery, Mwabagole Ginnery pale Misungwi, Sengerema Buyagu Ginnery ambako ndiko ninakotoka pamoja na Buchosa – Nyakarilo. Napenda kujua kama katika mpango huo ambao Mheshimiwa Naibu Waziri amesema Oktoba watakamilisha ramani zinazohitajika.
Je, anatoa kauli gani za matumaini kwa wananchi
wa maeneo haya ambako pia wanatarajia magati yajengwe ili kuboresha zao la pamba ambapo kwa sasa hivi Serikali imewekeza nguvu nyingi katika kufufua viwanda na hasa viwanda ambavyo vinategemea rasilimali ya hapa nchini? Ahsante sana.
MHE. WILLIAM M. NGELEJA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante sana. Kwanza naishukuru sana Serikali kwa ufafanuzi wa swali ambalo limeulizwa na Mheshimiwa Kemirembe lakini nilitaka tu kupata commitment ya Serikali kwa sababu kwa kuwa ombi letu la Halmashauri ya Sengerema la huo mradi wa ujenzi wa Hospitali ya Serikali lipo Serikalini kwa zaidi ya miaka mitatu sasa.
Je, ni lini Serikali itaunganisha nguvu na Halmashauri ya Sengerema kutekeleza mradi huu kwa sababu ombi letu lipo pale na Serikali inafahamu? Nachotaka kujua sasa hivi ni lini Serikali itatuwezesha kupitia kasma ambayo tumeiomba ukijumlisha na kasma ambayo tumeitenga sisi Sengerema ili tutekeleze mradi huo? Ahsante sana. (Makofi)

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's