Parliament of Tanzania

Questions By: Hon. Omar Abdallah Kigoda

Supplementary Questions
MHE. OMARI A. KIGODA: Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, kwa kuwa, Wakandarasi wakipewa kazi huwa wanapewa na time frame ya kumaliza ile kazi, hii barabara imeshafanyika kwa asilimia 69, naomba Mheshimiwa Waziri anipe jibu asilimia 31 iliyobaki atakabidhiwa lini na Mkandarasi?
Swali la pili, kwa kuwa, Wataalam wamethibitisha tairi za super single zinazofungwa kwenye malori zina uharibifu mkubwa sana wa barabara zetu. Je, ni lini Serikali itatoa maamuzi kuhusu hizo tairi ambazo zinaharibu barabara zetu zinazo-cost hela nyingi sana za wananchi? Ahsante sana.
MHE. OMARI A. KIGODA: Mheshimiwa Spika, ahsante.
Kwa kuwa Serikali imeshatoa kibali cha kupeleka wauguzi kule na ukizingatia kwamba hospitali ina upungufu wa wauguzi zaidi ya asilimia 60. Je, ni lini Serikali itakuwa tayari kupeleka hao wahudumu ukizingatia kwamba hali ya kule siyo nzuri kwa sasa? Ahsante.
NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Omari Abdallah Kigoda kwamba Serikali za Vijiji chini ya TAMISEMI zinasimamiwa vizuri na sasa wenzetu TAMISEMI wanataka kuweka mpango wa kuhakikisha kwamba mikataba yote inayoingiwa kati ya vijiji na wawekezaji tunakuwa na wataalam wa sheria kutoka Halmashauri wanaohakikisha kwamba maslahi ya wanavijiji yanalindwa vizuri.
Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge masuala haya na sisi tunayafuatilia kwa sababu yanatuletea picha siyo nzuri sana kwa wawekezaji wetu tunaowapeleka maeneo mbalimbali ya vijiji wanakojenga minara. Tutayafuatilia na baadaye tutakuja kukuletea mrejesho kupitia wenzetu wa TAMISEMI.
MHE. OMARI A. KIGODA: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante.
Kwa kuwa Mheshimiwa Waziri amesema kila kitu karibia kimeshakamilika, wananchi wa Handeni, Kiberashi, Kijungu, Kiteto na Nchemba wao wanataka kujua ni lini huu mradi utaanza? Ahsante sana. (Makofi)

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's