Parliament of Tanzania

Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17.

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Abdulaziz Mohamed Abood

Morogoro Mjini (CCM)

Questions (2)

Supplementary Questions (3)

Contributions (0)

Profile

Hon. Twahir Awesu Mohammed

Mkoani (CUF)

Questions (1)

Supplementary Questions (1)

Contributions (0)

Profile

Hon. Makame Mashaka Foum

Kijini (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (0)

Contributions (4)

Profile

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Nominated (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (6)

Profile

View All MP's