Parliament of Tanzania

Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17.

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Charles John Mwijage

Muleba Kaskazini (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (12)

Profile

Hon. Hasna Sudi Katunda Mwilima

Kigoma Kusini (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (2)

Contributions (5)

Profile

Hon. Pascal Yohana Haonga

Mbozi (CHADEMA)

Questions (3)

Supplementary Questions (6)

Contributions (8)

Profile

Hon. Bernadeta Kasabago Mushashu

Special Seats (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (1)

Contributions (2)

Profile

Hon. Joseph Kizito Mhagama

Madaba (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (2)

Contributions (8)

Profile

View All MP's