Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango juu ya Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa Mwaka 2016/2017

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee, lijadili na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2016/17.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Josephine Tabitha Chagulla

Special Seats (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (4)

Contributions (1)

Profile

Hon. Suleiman Ahmed Saddiq

Mvomero (CCM)

Questions (1)

Supplementary Questions (9)

Contributions (4)

Profile

Hon. Zainabu Mussa Bakar

Special Seats (CHADEMA)

Questions (2)

Supplementary Questions (0)

Contributions (7)

Profile

Hon. Desderius John Mipata

Nkasi Kusini (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (9)

Contributions (10)

Profile

Hon. Almas Athuman Maige

Tabora Kaskazini (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (6)

Contributions (7)

Profile

View All MP's