Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango juu ya Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa Mwaka 2016/2017

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee, lijadili na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2016/17.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. John John Mnyika

Kibamba (CHADEMA)

Questions (2)

Supplementary Questions (1)

Contributions (0)

Profile

Hon. Suzana Chogisasi Mgonukulima

Special Seats (CHADEMA)

Questions (2)

Supplementary Questions (1)

Contributions (4)

Profile

Hon. Tunza Issa Malapo

Special Seats (CHADEMA)

Questions (4)

Supplementary Questions (3)

Contributions (4)

Profile

Hon. Mattar Ali Salum

Shaurimoyo (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (4)

Contributions (4)

Profile

Hon. Kasuku Samson Bilago

Buyungu (CHADEMA)

Questions (3)

Supplementary Questions (11)

Contributions (11)

Profile

View All MP's