Parliament of Tanzania

Hotuba ya Mhe. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihitimisha Mkutano wa Nne wa Bunge la Kumi na Moja tarehe 16 Septemba, 2016

Mheshimiwa Spika, awali ya yote, naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutupa afya njema hadi kutufikisha siku ya leo tunapohitimisha Mkutano wa Nne wa Bunge lako Tukufu tuliouanza tarehe 6 Septemba, 2016.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Cosato David Chumi

Mafinga Mjini (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (13)

Contributions (12)

Profile

Hon. Dr. David Mathayo David

Same Magharibi (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (0)

Profile

Hon. Zaynab Matitu Vulu

Special Seats (CCM)

Questions (2)

Supplementary Questions (8)

Contributions (7)

Profile

Hon. Salma Mohamed Mwassa

Special Seats (CUF)

Questions (3)

Supplementary Questions (3)

Contributions (7)

Profile

Hon. George Mcheche Masaju

None (Ex-Officio)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (20)

Profile

View All MP's