Parliament of Tanzania

Hotuba ya Mhe. Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa taifa kwa Mwaka 2017/18 na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2017/18

1. Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka 2017/18 na Mwongozo wa kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2017/18.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Jitu Vrajlal Soni

Babati Vijijini (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (4)

Contributions (16)

Profile

Hon. Boniphace Mwita Getere

Bunda (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (9)

Contributions (8)

Profile

Hon. Oran Manase Njeza

Mbeya Vijijini (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (7)

Contributions (17)

Profile

Hon. Abdallah Hamis Ulega

Mkuranga (CCM)

Questions (2)

Supplementary Questions (11)

Contributions (8)

Profile

Hon. Shabani Omari Shekilindi

Lushoto (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (21)

Contributions (13)

Profile

View All MP's