Parliament of Tanzania

Hotuba ya Mhe. Kassim M. Majaliwa ( Mb.), Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihitimisha Mkutano wa Tano wa Bunge la Kumi na Mioja tarehe 11 Novemba, 2016.

UTANGULIZI

1. Mheshimiwa Spika, awali ya yote, naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutufikisha salama siku ya leo tunapohitimisha Mkutano wa Tano wa Bunge lako Tukufu tuliouanza tarehe 1 Novemba, 2016.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Dr. Faustine Engelbert Ndugulile

Kigamboni (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (10)

Contributions (4)

Profile

Hon. Eng. James Fransis Mbatia

Vunjo (NCCR-Mageuzi)

Questions (0)

Supplementary Questions (8)

Contributions (5)

Profile

Hon. Catherine Valentine Magige

Special Seats (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (11)

Contributions (4)

Profile

Hon. Suleiman Masoud Nchambi

Kishapu (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (4)

Contributions (3)

Profile

Hon. Khalifa Salum Suleiman

Tunguu (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (0)

Profile

View All MP's