Parliament of Tanzania

Hotuba ya Mhe. Kassim M. Majaliwa ( Mb.), Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihitimisha Mkutano wa Sita wa Bunge la Kumi na Moja tarehe 10 Februari, 2017.

Mheshimiwa Spika, awali ya yote, naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehma kwa kutujaalia afya njema na kutufikisha siku ya leo tunapohitimisha Mkutano wa Sita wa Bunge lako Tukufu tuliouanza tarehe 31 Januari, 2017.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Dr. Medard Matogolo Kalemani

Chato (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (4)

Profile

Hon. Augustino Manyanda Masele

Mbogwe (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (7)

Contributions (10)

Profile

Hon. Selemani Moshi Kakoso

Mpanda Vijijini (CCM)

Questions (3)

Supplementary Questions (15)

Contributions (8)

Profile

Hon. Kunti Yusuph Majala

Special Seats (CHADEMA)

Questions (0)

Supplementary Questions (1)

Contributions (3)

Profile

Hon. Magdalena Hamis Sakaya

Kaliua (CUF)

Questions (3)

Supplementary Questions (6)

Contributions (17)

Profile

View All MP's