Parliament of Tanzania

Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Mwelekeo wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa kwa Kipindi cha Mwaka 2016/2017 hadi 2020/2021

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 94(5) (a) Toleo la Mwaka 2016, kwa niaba ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni naomba kuwasilisha maoni ya Kambi

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's