Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (2016/2017 - 2020/2021)

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/2017 - 2020/2021..

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

View All MP's