Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (2016/2017 - 2020/2021)

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/2017 - 2020/2021..

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Dr. Pudenciana Wilfred Kikwembe

Kavuu (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (8)

Contributions (4)

Profile

Hon. Shally Josepha Raymond

Special Seats (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (3)

Contributions (8)

Profile

Hon. Abdulaziz Mohamed Abood

Morogoro Mjini (CCM)

Questions (2)

Supplementary Questions (3)

Contributions (0)

Profile

Hon. Elias John Kwandikwa

Ushetu (CCM)

Questions (5)

Supplementary Questions (6)

Contributions (14)

Profile

View All MP's