Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (2016/2017 - 2020/2021)

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/2017 - 2020/2021..

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Flatei Gregory Massay

Mbulu Vijijini (CCM)

Questions (8)

Supplementary Questions (18)

Contributions (9)

Profile

Hon. Riziki Saidi Lulida

Special Seats (CUF)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (7)

Profile

Hon. Oliver Daniel Semuguruka

Special Seats (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (5)

Contributions (3)

Profile

Hon. Bhagwanji Maganlal Meisuria

Chwaka (CCM)

Questions (0)

Supplementary Questions (0)

Contributions (4)

Profile

Hon. Amb. Adadi Mohamed Rajabu

Muheza (CCM)

Questions (4)

Supplementary Questions (4)

Contributions (18)

Profile

View All MP's