Parliament of Tanzania

Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Utekelezaji wa Mpango wa Kwanza wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2011/2012 - 2015/2016 na Mwelekeo wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa kwa Kipindi cha Mwaka 2016/2017 - 2020/2021

Mheshimiwa Spika, Kwa mujibu wa Kanuni ya 94(5) (a) toleo la mwaka 2016, kwa niaba ya Kambi ya Upinzani naomba kuwasilisha maoni ya Kambi kuhusu mpango wa pili wa maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2016/17 hadi 2020/21. Kama ulivyowasilishwa na Mhe Waziri, Wizara ya Fedha na Mipango.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's