Parliament of Tanzania

​Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dkt. Damas Daniel Ndumbaro (Mb), wakati akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dkt. Damas Daniel Ndumbaro (Mb), wakati akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Dr. John Danielson Pallangyo

Arumeru-Mashariki (CCM)

Questions / Answers(2 / 0)

Supplementary Questions / Answers (4 / 0)

Contributions (6)

Profile

Hon. Francis Isack Mtinga

Iramba Mashariki (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (1)

Profile

Hon. Dr. Alfred James Kimea

Korogwe Mjini (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (1)

Profile

Hon. Nusrat Shaaban Hanje

Special Seats (CHADEMA)

Contributions (3)

Profile

View All MP's