Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Miswada na Sheria

Miswada na Sheria

Miswada

# Miswada Tarehe
1 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Mwaka 2017 2017-11-17
2 Muswada wa Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma wa Mwaka 2017 2017-11-17
3 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 5) wa Mwaka 2017 2017-11-17
4 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya wa Mwaka 2017 2017-11-07
5 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2017 2017-09-15
6 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
7 Muswada wa Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
8 Muswada wa Sheria ya Reli wa Mwaka 2017 2017-09-05
9 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 wa Mwaka 2017 2017-09-05
10 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2017. 2017-06-29
11 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili wa Mwaka 2017. 2017-06-29
12 Muswada wa Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi wa Mwaka 2017. 2017-06-29
13 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2017. 2017-06-14
14 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-02-10
15 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2016 2016-10-21
16 Muswada wa Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalam wa Afya Shirikishi wa Mwaka 2016 2016-10-21
17 Muswada wa Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2016 2016-08-26
18 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2016 2016-09-16
19 Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari za Mwaka 2016 2016-09-16
20 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 2016-06-10
21 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, wa Mwaka 2016 2016-06-30
22 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo, wa Mwaka 2016 2016-06-30
23 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Wanataaluma wa Kemia wa Mwaka 2016 2016-06-23
24 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali wa Mwaka 2016 2016-06-23
25 Muswada wa Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini wa Mwaka 2016 2016-06-23
26 Muswada wa Sheria ya Upatikanaji wa Habari wa Mwaka 2016 2016-06-23
27 The Appropriation Bill, 2016 2016-06-10
28 The Finance Bill, 2016 2016-06-03
29 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.2) Bill, 2016 2016-05-20
30 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Bill, 2016 2016-05-20
31 The Public Private Partnership Regulations, 2015 2015-11-27
32 The Fire and Rescue Force (Fire Precautions in Buildings) Regulations, 2015 2015-08-05
33 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ General Welfare, Conduct And Disciplinary Matters)Regulatons, 2015 0000-00-00
34 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ Performance Assessment) Regulations, 2016 2015-09-24
35 The Examination Regulations,2015 2015-10-28
36 The Petroleum (Bulk Procurement) Regulations, 2015 2015-10-20
37 The Copyright and Neighbouring Rights (Copyrighted Works-Communication to the Public) Regulations), 2016 2015-12-21
38 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Tume ya Kudhibiti UKIMWI Tanzania wa Mwaka 2014 0000-00-00
39 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Uhamiaji wa Mwaka 2014 0000-00-00
40 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Usimamizi wa Maafa wa Mwaka 2014 0000-00-00
41 Muswada wa Sheria ya Baraza la Vijana Tanzania wa Mwaka 2015 0000-00-00
42 Muswada wa Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2015 2015-06-22
43 Muswada wa Sheria ya Miamala ya Kielekroniki ya Mwaka 2015 2015-02-20
44 Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao ya Mwaka 2015 2015-02-20
45 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2015 2015-06-11
46 Muswada wa Sheria ya Vituo vya Pamoja Mipakani ya Mwaka 2015 2015-05-29
47 Muswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Benki ya Posta Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
48 Muswada wa Sheria ya Masoko ya Bidhaa wa Mwaka 2015 2015-05-29
49 Muswada wa Sheria ya Kuwalinda watoa Taarifa za Uhalifu na Mashahidi wa Mwaka 2015 2015-05-29
50 Muswada wa Sheria ya Petroli wa Mwaka 2015 2015-05-29
51 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Mapato ya Mafuta na Gesi wa Mwaka 2015 2015-05-29
52 Muswada wa Sheria ya Uwazi na Uwajibikaji katika Tasnia ya Uchimbaji Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
53 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria za Ajira na Kazi kwa Mwaka 2015 2015-05-29