Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Miswada na Sheria

Miswada na Sheria

Miswada

# Miswada Tarehe
1 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2017 2017-09-15
2 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
3 Muswada wa Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
4 Muswada wa Sheria ya Reli wa Mwaka 2017 2017-09-05
5 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 wa Mwaka 2017 2017-09-05
6 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2017. 2017-06-29
7 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili wa Mwaka 2017. 2017-06-29
8 Muswada wa Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi wa Mwaka 2017. 2017-06-29
9 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2017. 2017-06-14
10 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-02-10
11 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2016 2016-10-21
12 Muswada wa Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalam wa Afya Shirikishi wa Mwaka 2016 2016-10-21
13 Muswada wa Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2016 2016-08-26
14 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2016 2016-09-16
15 Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari za Mwaka 2016 2016-09-16
16 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 2016-06-10
17 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, wa Mwaka 2016 2016-06-30
18 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo, wa Mwaka 2016 2016-06-30
19 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Wanataaluma wa Kemia wa Mwaka 2016 2016-06-23
20 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali wa Mwaka 2016 2016-06-23
21 Muswada wa Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini wa Mwaka 2016 2016-06-23
22 Muswada wa Sheria ya Upatikanaji wa Habari wa Mwaka 2016 2016-06-23
23 The Appropriation Bill, 2016 2016-06-10
24 The Finance Bill, 2016 2016-06-03
25 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.2) Bill, 2016 2016-05-20
26 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Bill, 2016 2016-05-20
27 The Public Private Partnership Regulations, 2015 2015-11-27
28 The Fire and Rescue Force (Fire Precautions in Buildings) Regulations, 2015 2015-08-05
29 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ General Welfare, Conduct And Disciplinary Matters)Regulatons, 2015 0000-00-00
30 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ Performance Assessment) Regulations, 2016 2015-09-24
31 The Examination Regulations,2015 2015-10-28
32 The Petroleum (Bulk Procurement) Regulations, 2015 2015-10-20
33 The Copyright and Neighbouring Rights (Copyrighted Works-Communication to the Public) Regulations), 2016 2015-12-21
34 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Tume ya Kudhibiti UKIMWI Tanzania wa Mwaka 2014 0000-00-00
35 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Uhamiaji wa Mwaka 2014 0000-00-00
36 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Usimamizi wa Maafa wa Mwaka 2014 0000-00-00
37 Muswada wa Sheria ya Baraza la Vijana Tanzania wa Mwaka 2015 0000-00-00
38 Muswada wa Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2015 2015-06-22
39 Muswada wa Sheria ya Miamala ya Kielekroniki ya Mwaka 2015 2015-02-20
40 Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao ya Mwaka 2015 2015-02-20
41 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2015 2015-06-11
42 Muswada wa Sheria ya Vituo vya Pamoja Mipakani ya Mwaka 2015 2015-05-29
43 Muswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Benki ya Posta Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
44 Muswada wa Sheria ya Masoko ya Bidhaa wa Mwaka 2015 2015-05-29
45 Muswada wa Sheria ya Kuwalinda watoa Taarifa za Uhalifu na Mashahidi wa Mwaka 2015 2015-05-29
46 Muswada wa Sheria ya Petroli wa Mwaka 2015 2015-05-29
47 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Mapato ya Mafuta na Gesi wa Mwaka 2015 2015-05-29
48 Muswada wa Sheria ya Uwazi na Uwajibikaji katika Tasnia ya Uchimbaji Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
49 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria za Ajira na Kazi kwa Mwaka 2015 2015-05-29