Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Bajeti

Kamati ya Bajeti

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Daniel Baran Sillo Constituent Member CCM Mwenyekiti
Omari Mohamed Kigua Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Bahati Keneth Ndingo Special Seats CCM Mjumbe
Dr. Charles Stephen Kimei Constituent Member CCM Mjumbe
Jonas William Mbunda Constituent Member CCM Mjumbe
Joseph Zacharius Kamonga Constituent Member CCM Mjumbe
Josephat Sinkamba Kandege Constituent Member CCM Mjumbe
Juma Hamad Omar Constituent Member CCM Mjumbe
Leah Jeremiah Komanya Constituent Member CCM Mjumbe
Mariam Madalu Nyoka Special Seats CCM Mjumbe
Omari Mohamed Kigua Constituent Member CCM Mjumbe
Rashid Abdalla Rashid Constituent Member CCM Mjumbe
Kwagilwa Reuben Nhamanilo Constituent Member CCM Mjumbe
Shally Josepha Raymond Special Seats CCM Mjumbe
Stella Ikupa Alex Special Seats CCM Mjumbe
Subira Khamis Mgalu Special Seats CCM Mjumbe
Zainab Athuman Katimba Special Seats CCM Mjumbe
Zaytun Seif Swai Special Seats CCM Mjumbe
Shamsi Vuai Nahodha Nominated CCM Mjumbe
Bahati Khamis Kombo Member from House of Representatives CCM Mjumbe
Vedastus Mathayo Manyinyi Constituent Member CCM Mjumbe
Oran Manase Njeza Constituent Member CCM Mjumbe
Omar Ali Omar Constituent Member ACT Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Kamati ya Bajeti juu ya Mapendekezo ya Mpango wa Taifa Unaokusudiwa Kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali katika Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016-02-19 11:43:00
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2016 (The Finance Bill, 2016). 2016-06-23 13:50:17
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 (The Public Procurement (Amendment) Act, 2016). 2016-06-29 08:50:52
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. 2016-11-01 09:44:41
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Katika Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017/18 2016-11-01 10:11:49
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Utekelezaji wa Shughuli zake katika Kipindi cha Kuanzia Mwezi Januari, 2016 hadi Januari , 2017 2017-02-04 10:50:28
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti pamoja na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19. 2017-11-09 13:04:27
Taarifa ya utekelezaji wa shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuanzia mwezi Januari, 2017 hadi Januari, 2018. 2018-02-02 15:06:00
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Maoni na ushauri kwa niaba ya Wajumbe wa Kamati ya Bajeti kuhusu Azimio la Bunge la Kuridhia Mkataba wa Takwimu wa Afrika 2018-11-16 14:35:51
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018 2019-02-03 10:52:06
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Bajeti pamoja na tathmini ya utekezaji wa bajeti ya Serikali kwa nusu mwaka. 2020-01-30 09:45:04
Taarifa ya Kamati ya Bajeti. Maoni kuhusu Mabadiliko ya Sheria Mbalimbali No 6. The Written Laws (Miscellaneous Ammendments) (No.6 2021-11-12 07:56:52
TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA BAJETI KUHUSU MAPENDEKEZO YA NYONGEZA YA BAJETI YA MWAKA 2021/22 2022-08-17 08:13:32
TAARIFA YA MWAKA KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA KAMATI YA BUNGE YA BAJETI KATIKA KIPINDI CHA MWEZI FEBRUARI, 2021 HADI MWEZI FEBRUARI, 2022 PAMOJA NA TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA SERIKALI KWA KIPINDI CHA NUSU MWAKA, JULAI - DESEMBA 2021 2022-08-17 08:31:15
MAONI YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA BAJETI KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA FEDHA WA MWAKA 2022 (THE FINANCE BILL, 2022) 2022-08-18 08:19:16
MAONI YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO PAMOJA NA MAFUNGU YALIYO CHINI YAKE KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 PAMOJA NA MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23 2022-08-18 08:23:09
TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA BAJETI KUHUSU HALI YA UCHUMI WA TAIFA KWA MWAKA 2021, TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2021/22, MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA KWA MWAKA 2022/23, PAMOJA NA MAPENDEKEZO YA SERIKALI KUHUSU MAKA 2022-08-18 08:24:28
MAONI YA KAMATI KUHUSU MUSWADA WA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI ZA FEDHA NAMBA 13 WA MWAKA 2022 2022-09-29 08:28:05
TAARIFA YA KAMATI YA BUNGE YA BAJETI KUHUSU MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA WA MWAKA 2023/24 PAMOJA NA MAPENDEKEZO YA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA 2023/24 Ofisi ya 2022-11-07 13:55:56
TAARIFA YA MWAKA KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA KAMATI YA BUNGE YA BAJETI KATIKA KIPINDI CHA MWEZI JANUARI, 2022 HADI MWEZI JANUARI, 2023 PAMOJA NA TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA SERIKALI KWA KIPINDI CHA NUSU MWAKA, JULAI - DESEMBA 2022 2023-02-08 10:39:39