Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Hesabu za Serikali

Kamati ya Hesabu za Serikali

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Naghenjwa Livingstone Kaboyoka Constituent Member CHADEMA Mwenyekiti
Aeshi Khalfan Hilaly Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Shally Josepha Raymond Special Seats CCM Mjumbe
Abdallah Haji Ali Constituent Member CUF Mjumbe
Dr. Haji Hussein Mponda Constituent Member CCM Mjumbe
Amina Iddi Mabrouk Member from House of Representatives CCM Mjumbe
Raisa Abdalla Mussa Special Seats CUF Mjumbe
Allan Joseph Kiula Constituent Member CCM Mjumbe
Omary Tebweta Mgumba Constituent Member CCM Mjumbe
Joseph George Kakunda Constituent Member CCM Mjumbe
Rhoda Edward Kunchela Special Seats CHADEMA Mjumbe
Ezekiel Magolyo Maige Constituent Member CCM Mjumbe
Esther Lukago Midimu Special Seats CCM Mjumbe
Khadija Nassir Ali Special Seats CCM Mjumbe
Omari Mohamed Kigua Constituent Member CCM Mjumbe
Stanslaus Shingoma Mabula Constituent Member CCM Mjumbe
Jumaa Hamidu Aweso Constituent Member CCM Mjumbe
Mussa Bakari Mbarouk Constituent Member CUF Mjumbe
Livingstone Joseph Lusinde Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Haji Hussein Mponda Constituent Member CCM Mjumbe
Raisa Abdalla Mussa Special Seats CUF Mjumbe
Dr. Shukuru Jumanne Kawambwa Constituent Member CCM Mjumbe
Fakharia Shomar Khamis Special Seats CCM Mjumbe
Munde Abdallah Tambwe Special Seats CCM Mjumbe
Felister Aloyce Bura Constituent Member CCM Mjumbe
Japhet Ngailonga Hasunga Constituent Member CCM Mjumbe
Yosepher Ferdinand Komba Special Seats CHADEMA Mjumbe
Tunza Issa Malapo Special Seats CHADEMA Mjumbe
Ali Salim Khamis Constituent Member CUF Mjumbe
Jamal Kassim Ali Constituent Member CCM Mjumbe