Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Sheria Ndogo

Kamati ya Sheria Ndogo

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Andrew John Chenge Constituent Member CCM Mwenyekiti
William Mganga Ngeleja Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Esther Lukago Midimu Special Seats CCM Mjumbe
Mary Deo Muro Special Seats CHADEMA Mjumbe
Richard Phillip Mbogo Constituent Member CCM Mjumbe
Twahir Awesu Mohammed Constituent Member CUF Mjumbe
Salome Wycliffe Makamba Special Seats CHADEMA Mjumbe
Zainab Athman Katimba Special Seats CCM Mjumbe
Anne Kilango Malecela Nominated CCM Mjumbe
Sadifa Juma Khamis Constituent Member CCM Mjumbe
Sabreena Hamza Sungura Special Seats CHADEMA Mjumbe
Ridhiwani Jakaya Kikwete Constituent Member CCM Mjumbe
Elibariki Emmanuel Kingu Constituent Member CCM Mjumbe
Halima James Mdee Constituent Member CHADEMA Mjumbe
John John Mnyika Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Goodluck Asaph Mlinga Constituent Member CCM Mjumbe
Rashid Ali Abdallah Constituent Member CUF Mjumbe
Khamis Mtumwa Ali Constituent Member CCM Mjumbe
Aida Joseph Khenani Special Seats CHADEMA Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date