Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika Constituent Member CCM Mwenyekiti
Almas Athuman Maige Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Emmanuel Adamson Mwakasaka Constituent Member CCM Mjumbe
Asha Abdullah Juma Special Seats CCM Mjumbe
Dr. Christine Gabriel Ishengoma Special Seats CCM Mjumbe
Othman Omar Haji Constituent Member CUF Mjumbe
Rose Kamili Sukum Special Seats CHADEMA Mjumbe
George Malima Lubeleje Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Ally Yusuf Suleiman Constituent Member CUF Mjumbe
Susan Anselm Jerome Lyimo Special Seats CHADEMA Mjumbe
Tunza Issa Malapo Special Seats CHADEMA Mjumbe
Rashid Ali Abdallah Constituent Member CUF Mjumbe
Amina Nassoro Makilagi Special Seats CCM Mjumbe
Hafidh Ali Tahir Constituent Member CCM Mjumbe
Innocent Sebba Bilakwate Constituent Member CCM Mjumbe
Augustino Manyanda Masele Constituent Member CCM Mjumbe