Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Miongozo na Elimu
# Document Document No Date Published Option
1 Mwongozo kuhusu Uchambuzi na Uwasilishaji wa Muswada wa Sheria Bungeni Guidelines 1 2018-10-11 06:58:00 Pakua
2 Mwongozo kuhusu Muswada Binafsi Bungeni Guidelines 2 2018-10-11 07:02:24 Pakua
3 Mwongozo kuhusu Hoja Binafsi Bungeni Guidelines 3 2018-10-11 07:04:52 Pakua
4 Mwongozo wa Kusikiliza Maoni ya Wadau Guidelines 4 2018-10-11 07:07:00 Pakua
5 Mwongozo wa Uhusishwaji wa Asasi za Kiraia (AZAKI) katika Shughuli za Kamati za Bunge Guidelines 5 2018-10-11 07:09:05 Pakua
6 Mwongozo wa Ziara za Kamati za Bunge Guidelines 6 2018-10-11 07:11:02 Pakua
7 Mwongozo wa Kamati katika Uridhiwaji wa Mikataba ya Kimataifa Guidelines 7 2018-10-11 07:12:37 Pakua